Ilya Zaytsev

Ilya Zaytsev

Professor of History
Senior Research Fellow of the Institute of Oriental Studies. Associate Professor of the Lomonosov Moscow State University
Interests
Author's publiactions in the library
FROM TURKIC EL TO KAZAKH KHANATE  (Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost)
BAHCHISARAJ  (Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost)