Vladilen I. Gusarov

Vladilen I. Gusarov

Dr.Sc. (Geography), PhD (Economics)
Leading Research Fellow, Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences
Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences
Interests
Author's publiactions in the library
E.A. GLUShhENKO. ROSSIYa V SREDNEJ AZII. ZAVOEVANIYa I PREOBRAZOVANIYa.  (Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost)
L.A. KARTAShOVA. MADAGASKAR I Ya. M.: E`KON-INFORM, 2011. 272 S  (Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost)
A.B. PODCEROB. ISLAM VO VNUTRENNEJ I VNEShNEJ POLITIKE STRAN MAGRIBA  (Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost)
V TAINSTVENNOJ STRANE MADAGASKAR (1); V TAINSTVENNOJ STRANE MADAGASKAR (2)  (Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost)
GRAZhDANSKOE OBShhESTVO V AFRIKE: OChEREDNAYa UTOPIYa ILI OPREDELENNOE BUDUShhEE?  (Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost)
AFRIKA VO VTOROJ MIROVOJ VOJNE  (Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost)