Alexandra V. Mironova

Alexandra V. Mironova

Interests
Author's publiactions in the library
THE ANCIENT EGYPTIAN FEAST OF RENENUTET  (Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost)
"PREKRASNY`J PRAZDNIK OPET" -ANALOG CzARSKOGO XEB-SEDA  (Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost)
OBRAZY` TANCzOVShhICz V REL`EFAX KRASNOJ KAPELLY` CzARICY XATShEPSUT  (Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost)