Bagrat Seiranyan

Bagrat Seiranyan

Interests
Author's publiactions in the library
MUHAMMED ABDO: TVOREC MYSLYASHCHEGO EGIPTA  (Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost)
MUXAMMED ABDO: TVORECz MY`SLYaShhEGO EGIPTA  (Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost)
U ISTOKOV EGIPETSKOGO NACIONAL`NOGO DVIZhENIYa: MUSTAFA KAMIL`  (Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost)
Санаанская свадьба  (Asia and Africa Today)