Svetlana Beryozkina

Svetlana Beryozkina

Interests
Author's publiactions in the library
“The first notebookˮ by F. M. Dostoevsky: transcription and new readings  ( Izvestiia Rossiiskoi akademii nauk. Seriia literatury i iazyka)