О НОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ ДЕНЕГ И КРЕДИТА
Reviews
Readers community rating
0.0 (0 votes)


Views
565


Downloads
99
UDC
Date of publication
01.01.2015
Public year
2015
ISBN
0130-3090
О НОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ ДЕНЕГ И КРЕДИТА
Читать книгу
О чем книга?
, О НОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ ДЕНЕГ И КРЕДИТА
Об авторах
References

Chelnokov V. A. Kratkij kurs fundamental'noj akademicheskoj nauki o den'gakh i kredite. M.: Finansy i statistika, 2014.
Bol'shoj ehkonomicheskij slovar' / Pod red. A. N. Azriliyana. M.: Fond «Pravovaya kul'tura», 1994. S. 105.
Rajzberg B. A., Lozovskij L. Sh., Starodubtseva E. B. Sovremennyj ehkonomicheskij slovar': 4-e izd., pererab. i dop. M.: INFRA-M, 2005. S. 91.           
Kulikov A. G. Den'gi i kredit: Ucheb. M.: Knorus, 2009. S. 45-51.