RUSSIA AND THE USA IN THE TWENTIETH CENTURY
RUSSIA AND THE USA IN THE TWENTIETH CENTURY

References

Rossiya i SShA v KhKh veke: ocherki istorii mezhgosudarstvennykh otnoshenij i diplomatii v sotsiokul'turnom kontekste. M.: izd-vo "Nauka", 2009, 495 s.