ABOUT INTERNATIONAL CONTACTS OF HISTORIANS OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES IN 2007-2008
ABOUT INTERNATIONAL CONTACTS OF HISTORIANS OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES IN 2007-2008

References

1. Luzyanin S.G. Mnogoletnij dialog s Vostokom (k vykhodu izbrannykh proizvedenij akademika S.L. Tikhvinskogo) // Novaya i novejshaya istoriya, 2007, № 6.
2. Davidson A.B., Filatova I.I. Natsionalizm v mirovoj istorii. -Novaya i novejshaya istoriya, 2008, № 3.
3. Pechatnov O.V. SSSR i mezhdunarodnye krizisy serediny KhKh veka v novykh issledovaniyakh akademika A.A. Fursenko. -Novaya i novejshaya istoriya, 2007, № 3.