On the expression of spatial relations in a Northern Russian dialect
Reviews
Readers community rating
0.0 (0 votes)


Views
17


Downloads
4
Date of publication
24.06.2022
Public year
2022
DOI
10.31857/S013161170019844-7
On the expression of spatial relations in a Northern Russian dialect
Читать книгу
О чем книга?

The paper reports new findings concerning the expression of spatial relations in the archaic Northern Russian dialect spoken in the villages Tineva and Vadyuga in the upper reaches of Pinega river (Verkhnetoemsky district, Arkhangel’sk region) as compared with other Russian dialects and Modern Standard Russian based on the data of 14 speech corpora. The study shows that the Upper Pinega dialect still preserves some obvious traces of the Old Russian system (gradually decaying under the influence of Modern Standard Russian) in the way it expresses meaning of place and direction. Namely, in contrast to other Russian dialects and Modern Standard Russian it much less frequently (two to four times) utilizes adverbs tuda ‘to that place’ and syuda ‘to this place’ substituting them with the adverbs tam, tut, zdes’ and etto, which usually mean ‘in this/that place’ in other Russian idioms. The meaning of direction can also be expressed in the Upper Pinega dialect by means of the prepositional (locative) case of a noun instead of the accusative one common to other Russian language systems.

Об авторах
Sergey Knyazev
Lomonosov Moscow State University
References

1. Аpresyan V. Ju. Tut, zdes’ i sejchas. O vremennyh znachenijah prostranstvennyh dejkticheskih slov. Russkij jazyk v nauchnom osveshhenii, 2014, no. 1, pp. 9–41. (In Russ.) 


2. Evgenyeva A. P. Slovar russkogo jazyka. Vol. 4. Moscow, Russkii Yazyk Publ., 1984. 800 p. Knyazev S. V. Pjslovnyi melodicheskii kontur i odin iz sposobov oformleniya nezavershennosti v govore s. Tserkovnoe Arkhangel’skoi oblasti [Word-by-word melodic contour and one type of incompleteness marking in Tserkovnoe dialect, Arkhangelsk Oblast]. Trudy Instituta russkogo yazyka imeni V. V. Vinogradova, 2021, no. 2 (27), pp. 39–65. (In Russ.)

3. Knyazev S. V. O frazovoy prosodii v russkich govorakh s poslovnym melodicheskim oformleniem [Sentence intonation in Russian dialects with word-by-word melodic contour]. Voprosy yazykoznaniya, 2022, no. 1, pp. 7–39. (In Russ.)

4. Knyazev S. V., Levina A. N., Pozharitskaya S. K. O govorax Verxney Pinegi i Vyi [On Upper Pinega and Vyya dialects]. Russkie dialekty: istoriya i sovremennost’. Problemy russkogo yazykoznaniya [Russian dialects: history and present state. Problems of Russian linguistics. VII]. Moscow, Moscow State University Publ., 1997, pp. 198–220. (In Russ.)

5. Kosareva E. O. O chastotnosti deykticheskikh prostranstvennykh narechiy v povsednevnoy rechi [Frequency of deictic local adverbs in everyday speech]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya, 2016, no. 1 (33), pp. 14–20. (In Russ.)

6. Kuznetsov P. S. O govorax Verxney Pinegi i Verxney Toymy [On Upper Pinega and Upper Toyma dialects]. Materialy i issledovaniya po russkoy dialektologii. Tom 1 [Materials and studits in Russian dialectology. Vol. 1]. Moscow – Leningrad, 1949, pp. 5–44. (In Russ.)

7. Levontina I. B. “Chasticy peresprosa i pripominanija”. Slovo i jazyk. Sbornik statej k 
vos’midesjatiletiju akademika Ju. D. Apresjana. Moscow, Yazyki Slavjanskih Kultur Publ., 2011, pp. 269–278. (In Russ.) 


8. Markova N. S. Deykticheskie lokativnye narechiya v russkom yazyke: lingvodidakticheskiy aspekt. Stat’ya II: tam, tuda, syda, otsyuda, ottuda, dosyuda, dotuda. Prepodavatel’ XXI vek, 2019, no. 4, pp. 418–425. (In Russ.)

9. Pen’kovskiy A. B. Essays in Russian semantics. Moscow, Yazyki Slavjanskih Kultur Publ., 2004. P. 610.

10. Racheva A. A. The deictic units “zdes’” (here), “tut” (here) and “tam” (there) in oral speech: marking of discursive processes. Sibirsky filologichesky zhurnal, 2018, no. 4, pp. 257–272. (In Russ.)

11. Shmelev A. D. “Chastica tam kak marker ‘nesushhestvennoj detail’”. Jazyk kak materija smysla. Sb. st. k 90-letnemu jubileju akademika N.Ju. Shvedovoj. Moscow, IC Azbukovnik, 2007, pp. 208–218. (In Russ.)