Pronunciation variativity of German speech
Reviews
Readers community rating
0.0 (0 votes)


Views
415


Downloads
69
UDC
Издательство
Date of publication
05.11.2002
Public year
2002
ISBN
0373-658X
Pronunciation variativity of German speech
Читать книгу   Download pdf
О чем книга?
Вопросы языкознания, Pronunciation variativity of German speech
Об авторах
Rodmonga Potapova
Moscow State Linguistic University
References
Bondarko L V 1977 - Zvukovoj stroj sovremennogo russkogo yazyka. M., 1977.
Bukharov V Μ 1955 - Varianty norm proiznosheniya sovremennogo nemetskogo literaturnogo yazyka. Nizhnij Novgorod, 1995
Verenich NI 1984 - Vliyanie tempa rechi na modifikatsii zvukov (ehksperimental'nofoneticheskoe issledovanie na materiale sovremennogo nemetskogo yazyka). Avtoref. dis kand. filol. nauk. Minsk, 1984.
Gajduchik CM 1976 - Kvantitativnye priznaki nemetskikh glasnykh // Ehksperimental'naya fonetika. Sb. nauch. tr. Minsk, 1976,
Lysenko GL 1982 - Foneticheskaya variativnost' sloga v nemetskoj razgovornoj rechi. Avtoref. dis... kand. filol. nauk. M., 1982.
Novitskaya Η L 1976 - O vremennykh kharakteristikakh spontannoj dialogicheskoj rechi v sravnenii s podgotovlennoj rech'yu (ehksperimental'no-foneticheskoe issledovanie na materiale sovremennogo nemetskogo yazyka) // Ehksperimental'naya fonetika. Sb. nauch. tr. Minsk, 1976.
Petrenko AD 1986 -Tendentsii razvitiya nemetskogo proiznosheniya v studencheskoj srede GDR. Avtoref. dis. .. kand. filol. nauk Kiev, 1986.
Onzhanov Η B 2001 - Realizatsiya sloga v slaboj pozitsii v dvukh vidakh rechevoj deyatel'nosti: chtenii i govorenii (na materiale nemetskogo yazyka). Avtoref. dis... kand. filol. nauk. Μ , 2001.
Povilajtis G-A 1986 - Reduktsiya glasnykh v slabykh formakh sovremennogo nemetskogo yazyka (ehksperimental'no-foneticheskoe issledovanie). Avtoref. dis... kand. filol. nauk. Minsk, 1986.
Potapov V V 1996 - Rechevoj ritm v diakhroniii i sinkhronii. M., 1996.
Potapov V V 1999 - K dinamike stanovleniya verbal'nogo ritma // VYa. 1999. № 2.
Potapov V V 2001 - Dinamika i statika rechevogo ritma. Koln; Weimar; Wien, 2001.
Potapova Ρ Κ 1965 - Izmenenie osnovnykh fizicheskikh kharakteristik stykovykh glasnykh i soglasnykh v nemetskom yazyke // Intonatsiya i zvukovoj sostav. M., 1965.
Potapova Ρ K 1977 - K tipologii vremennoj organizatsii rechi v germanskikh yazykakh // VYa. 1977. №1 .
Potapova Ρ K 1981 - Segmentno-strukturnaya organizatsiya rechi: Avtoref. dis... dokt. filol. nauk. L., 1981.
Potapova Ρ K 1986 - Slogovaya fonetika germanskikh yazykov. M., 1986.
Potapova Ρ K 1995 - Teoreticheskie i prikladnye aspekty rechevoj segmentologii // Problemy fonetiki II. M., 1995.
Potapova Ρ K 1999 - Rechevedenie v Germanii· vozniknovenie, razvitie, vklad v foneticheskie nauki //Referativnyj zhurnal. Sotsial'nye i gumanitarnye nauki. Ser. VI № 4. 1999.
Potapova Ρ K 2000 - Nekotorye aspekty nemetskoj proiznositel'noj variantologii // Yazyk: teoriya, istoriya, tipologiya M., 2000.
Potapova Ρ K 2001 - Rech': kommunikatsiya, informatsiya, kibernetika. 2-e dop. izd. M., 2001.
Potapova Ρ K ,Lindner G 1991 - Osobennosti nemetskogo proiznosheniya M., 1991.
Potapova Ρ K , Potapov V V 2000 - Fonetika i fonologiya na styke vekov: idei, problemy, resheniya // VYa. 2000. № 4.
Potapova Ρ K , Potapov V V 2001 - Problemy ritma nemetskoj zvuchaschej rechi // VYa 2001. №6.
ProkopovaL I 1973 - Struktura sloga v nemetskom yazyke. Kiev, 1973.
Reformatskij A A 1996 - Vvedenie v yazykovedenie. M., 1996.
Rodionov V G 1967 - Ob aktsentnoj strukture slozhnykh usilitel'nykh prilagatel'nykh sovremennogo nemetskogo yazyka // Voprosy teorii nemetskogo i frantsuzskogo yazykov. Vyp. 2. Irkutsk, 1967.
Rodionov V G 1972 - Aktsentnaya struktura nekotorykh tipov slozhnykh prilagatel'nykh v sovremennom nemetskom yazyke (k probleme slova). Avtoref. dis... kand. filol. nauk. L., 1972.
Rudak G I 1988 - Aktsentiruyuschie chastitsy v sovremennom nemetskom yazyke (ehksperimental'no-foneticheskoe issledovanie). Avtoref. dis... kand. filol. nauk. Minsk, 1988.
Sarsembaeva NA 1989 - Foneticheskaya priroda predudarnogo vokalizma v sovremennom nemetskom yazyke. Avtoref. dis... kand filol. nauk. M, 1989.
Steriopolo EJ 1979 - Reduktsiya klyuchevykh glasnykh nemetskogo yazyka (ehksperimental'nofoneticheskoe issledovanie). Avtoref dis... kand. filol. nauk. Kiev, 1979.
Uspenskij V L 1984 - Kolichestvennye i strukturnye modifikatsii vokalicheskikh i konsonantnykh segmentov nemetskogo yazyka v rechevom potoke Avtoref. dis... kand. filol. nauk M., 1984
Kohler K J 1977 - Grundlagen der Germanistik: Einfuhrung in die Phonetik des Deutschen. Berlin, 1977
Krech Ε -Μ 1968 - Sprechwissenschafthch-phonetische Untersuchungen zum Gebrauch des Glottisschlageinsatzes in der allgemeinen deutscher Aussprache Basel, New York, 1968
Krech Ε -Μ 1987 - Probleme der Kodifizierung deutscher Standardaussprache // Festschrift fur HansHeinnch Wangler / Hrsg von R Weiss Hamburg, 1987
Krech Ε -Μ 1996a - Aussprachekodifizierung und Korpus-Problematik // Logon Didonai - Gesprach und Verantwortung / Hrsg von Η Barthel Munchen, 1996
Krech Ε -Μ 1996b - Die hallesche Forschung zur deutschen Standardaussprache // Beitrage zur deutschen Standard aussprache / Hrsg vonE-M Krech, Ε Stock Halle, 1996
Krech Ε -Μ 1996c - 90 Jahre Sprechwissenschaft/Sprecherziehung an der Universitat Halle // Scientia Hallensis №1 1996
Krech Ε -Μ 1999 - Sprechwissenschaft an der Universitat Halle - Entwjcklung und Perspektiven // Hallesche Schnften zur Sprechwissenschaft und Phonetik Sprechwissenschaft - zu Geschichte und Gegenwart Bd 3 Frankfurt-am-Mam 1999
Potapowa R K 1994 - Das Ausspracheworterbuch der deutschen Sprache Moskau, 1994
Potapowa R K 1995 - Phonetische Besonderheiten der segmentalen Sprecheinheiten des Deutschen (in bezug auf Vergleichsanalyse der Dauerwerte fur deutsche lange und kurze Vokale lm Redekontinuum) // Horgeschadigten Padagogik Bd 36 Heidelberg, 1995
Potapowa RK 1996 - Ausspracheworterbuch des Deutschen // Hallesche Schnften zur Sprechwissenschaft und Phonetik Hanau (Halle) 1996
Rues V 2001 - Noch einmal R // Gesprochene Sprache - transdisziplma 20 Festschrift zum 65 Geburstag von Gottfried Meinhold / Hrsg von Μ Braunlich, V Neuber, V Rues Frankfurt-am-Main, Berlin, 2001
SiebsTh 1969 - Deutsche Aussprache / Hrsg von Η de Boor und Ρ Diels Berlin, 1969
SieveisE 1901 - Grundzuge der Phonetik Leipzig, 1901
Stock Ε 2001 - Probleme neuer deutschsprachhcher Aussprachekodizes // Gesprochene Sprache - transdisziphnar Frankfurt-am-Mam, 2001
Stock Ε , Hirschfeld U 2001 - Phonothek mteraktiv Das Phonetikprogramm fur Deutsch als Fremdsprache Berlin, Munchen, 2001