ВАЦЛАВ ГАВЕЛ: ПОЛИТИКА И ДРАМАТУРГИЯ
ВАЦЛАВ ГАВЕЛ: ПОЛИТИКА И ДРАМАТУРГИЯ
Читать книгу   Download pdf
О чем книга?
Славяноведение, ВАЦЛАВ ГАВЕЛ: ПОЛИТИКА И ДРАМАТУРГИЯ
Об авторах
References
1. Gavel V. Gostinitsa v gorakh. M., 2000.
2. Gavel V. Zaochnyj dopros. Razgovor s Karelom Gvizhdyaloj. M., 1991.
3. <http://1k.com.ua/118/details/9/1>
4. Gavel V. Trudno sosredotochit'sya. M., 1990.
5. <http://skatarina.ru/library/putzhizn/pmodern/pmod12.htm>
6. <http://novayagazeta.ru/>
7. <http://www.charter97.org/rus/news>
8. <http://www.rian.ru/politics/20030201/310754.html>
9. <http://newtimes.ru/teletype/200803251206442>