МИФ НАПОЛЕОНА В СОЗНАНИИ ПОЛЯКОВ
Reviews
Readers community rating
0.0 (0 votes)


Views
142


Downloads
40
УДК
Date of publication
01.11.2012
Public year
2012
ISBN
0869-544X
МИФ НАПОЛЕОНА В СОЗНАНИИ ПОЛЯКОВ
Read   Download pdf
About
The myth of Napoleon was connected with the hopes the Poles were associating with his assistance in the resurrection of Poland. The French Emperor, on the contrary, was simply using the Poles in his own interests. Nevertheless, patriotic enthusiasm, connected with his name, remained in historic memory of the nation.
About authors
References
1. Pol'sha i Rossiya v pervoj treti XIX veka. Iz istorii avtonomnogo Korolevstva Pol'skogo 1815-1830. M., 2010.
2. O Sejmie Królestwa Polskiego uwagi przez Kożuchowskiego Aleksandra. Warszawa, 1818.
3. Łukasiński W. Pamiętnik. Warszawa, 1960.
4. Archiwum Główny Akt Dawnych. Policja Tajna Wielkiego Księcia Konstantego.
5. Archiwum Główny Akt Dawnych. Komisja senatora Nowosilcewa.
6. Fal'kovich S.M. Obschestvennoe dvizhenie v Korolevstve Pol'skom glazami tsarskogo syska/Ruchy społeczne w Polsce i Rosji do II wojny światowej. Warszawa, 2005.