REC. AD OP.: I.A. GILYAZOV, L.R. GATAULLINA. ROSSIISKIE SOLDATY-MUSUL’MANE V GERMANSKOM PLENU V GODY PERVOY MIROVOY VOINY (1914-1920)
Reviews
Readers community rating
0.0 (0 votes)


Views
890


Downloads
194
UDC
Издательство
Date of publication
04.01.2016
Public year
2016
ISBN
0869-5687
REC. AD OP.: I.A. GILYAZOV, L.R. GATAULLINA. ROSSIISKIE SOLDATY-MUSUL’MANE V GERMANSKOM PLENU V GODY PERVOY MIROVOY VOINY (1914-1920)
Читать книгу   Download pdf
О чем книга?
Российская история, REC. AD OP.: I.A. GILYAZOV, L.R. GATAULLINA. ROSSIISKIE SOLDATY-MUSUL’MANE V GERMANSKOM PLENU V GODY PERVOY MIROVOY VOINY (1914-1920)
Об авторах
References
1. Lenin V.I. Tetradi po imperializmu // PSS. T. 28. S. 709