SOUTH REGIONS'' NOBLES AND THEIR VIEWS ON THE POLITICAL STRUGGLE IN RUSSIA IN 1604-1613 (THE CASE OF ELETS REGION)
Reviews
Readers community rating
0.0 (0 votes)


Views
993


Downloads
99
UDC
Издательство
Date of publication
01.11.2014
Public year
2014
ISBN
0869-5687
SOUTH REGIONS'' NOBLES AND THEIR VIEWS ON THE POLITICAL STRUGGLE IN RUSSIA IN 1604-1613 (THE CASE OF ELETS REGION)
Читать книгу   Download pdf
О чем книга?
Российская история, SOUTH REGIONS'' NOBLES AND THEIR VIEWS ON THE POLITICAL STRUGGLE IN RUSSIA IN 1604-1613 (THE CASE OF ELETS REGION)
Об авторах
References
1. Suslova A.V., Superanskaya A.V. O russkikh imenakh. L., 1991. S. 3.
2. Podol'skaya N.V. Slovar' russkoj onomasticheskoj terminologii. M., 1978. S. 73.
3. Superanskaya A.V. Imya i ehpokha. M., 1977. S. 52.
4. Karnovich E.P. Rodovye prozvaniya i tituly v Rossii. M., 1991. S. 43.
5. Lyapin D.A. Dvoryanstvo Eletskogo uezda v kontse XVI-XVII vv. Elets, 2008. S. 32-66.
6. RGADA, f. 210 («Razryadnyj prikaz»), Stolbtsy Prikaznogo stola, d. 5, l. 166-195
7. Lyapshin D.A. Istoriya Eletskogo uezda v kontse XVI-XVII vekov. Tula, 2011. S. 62.
8. RGADA, f. 210, op. 4, d. 90, l. 1-1