V.O. KLIUCHEVSKII. LECTIONS ON WESTERN EUROPE''S HISTORY IN CONNECTION WITH RUSSIA''S HISTORY
Reviews
Readers community rating
0.0 (0 votes)


Views
508


Downloads
60
UDC
Издательство
Date of publication
01.11.2014
Public year
2014
ISBN
0869-5687
V.O. KLIUCHEVSKII. LECTIONS ON WESTERN EUROPE''S HISTORY IN CONNECTION WITH RUSSIA''S HISTORY
Читать книгу   Download pdf
О чем книга?
Российская история, V.O. KLIUCHEVSKII. LECTIONS ON WESTERN EUROPE''S HISTORY IN CONNECTION WITH RUSSIA''S HISTORY
Об авторах
References

1 Klyuchevskij V.O. Sochineniya. T. 1–8. M., 1956–1959; on zhe. Sochineniya. T. 1–9. M., 1987–1990.
2 Klyuchevskij V.O. Zapiski po vseobschej istorii / Publ. R.A. Kireevoj, A.A. Zimina; vstup. stat'ya M.V. Nechkinoj // Novaya i novejshaya istoriya. 1969. № 5, 6; on zhe. Neopublikovannye proizvedeniya. M., 1983. S. 198–291, 367–370.
3 Granovskij T.N. Lektsii po istorii pozdnego srednevekov'ya. M., 1971.
4 Klyuchevskij V.O. Pis'ma. Dnevniki. Aforizmy i mysli ob istorii. M., 1968. S. 264–265