THE NEW STARTING POINT IN STUDYING THE ELITE OF ANCIENT RUS
Reviews
Readers community rating
0.0 (0 votes)


Views
530


Downloads
48
UDC
Издательство
Date of publication
01.11.2014
Public year
2014
ISBN
0869-5687
THE NEW STARTING POINT IN STUDYING THE ELITE OF ANCIENT RUS
Читать книгу   Download pdf
О чем книга?
Российская история, THE NEW STARTING POINT IN STUDYING THE ELITE OF ANCIENT RUS
Об авторах
Pavel Lukin
Senior Research Fellow of Institute of Russian History
References
1. Modzelewski K. Barbarzynska Europa. Warszawa, 2004. S. 325
2. Lukin P.V. «Varvarskaya Evropa» i sovremennye problemy izucheniya rannesrednevekovykh slavyanskikh obschestv
3. Lukin P.V. Veche: sotsial'nyj sostav // Gorskij A.A., Kuchkin V.A., Lukin P.V., Stefanovich P.S. Ukaz. soch. S. 123-124
4. Lukin P.V. Sobytiya 1015 g. K otsenke dostovernosti letopisnykh soobschenij // Otechestvennaya istoriya. 2007. № 4.
5. PSRL. T. 1. Stb. 371-372. Sr.: PSRL. T. 2. Stb. 595-596.