Sovetskaia Rossiia v bor'be za “Afganskii koridor” (1919–1925). Sbornik dokumentov (Soviet Russia in the Struggle for the Afghan Corridor, 1919–1925: Documents). Ed. Yu.N. Tikhonov (in Russian). Moscow: Kvadriga, 1917. 531 pp., ill.
Sovetskaia Rossiia v bor'be za “Afganskii koridor” (1919–1925). Sbornik dokumentov (Soviet Russia in the Struggle for the Afghan Corridor, 1919–1925: Documents). Ed. Yu.N. Tikhonov (in Russian). Moscow: Kvadriga, 1917. 531 pp., ill.
Читать книгу   Download pdf
О чем книга?
Восток. Афро-азиатские общества: история и современность, Sovetskaia Rossiia v bor'be za “Afganskii koridor” (1919–1925). Sbornik dokumentov (Soviet Russia in the Struggle for the Afghan Corridor, 1919–1925: Documents). Ed. Yu.N. Tikhonov (in Russian). Moscow: Kvadriga, 1917. 531 pp., ill.
Об авторах
Leonid Alaev
Senior Research Fellow of the Department of Oriental History of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences
References

1. Deviatkina T.F., Egorova M.N., Mel'nikov A.M. Zarozhdenie kommunisticheskogo dvizheniia v Indii. Ocherki istorii. Moscow: Nauka, 1978.

2. Meliksetov A.V. Agrarno-krest'ianskaia problema v Kitae (novyi etap izucheniia) // Narody Azii i Afriki. 1987. № 2, pp. 170–181

3. Russko-indiiskie otnosheniia v 1900–1917 gg. Sbornik arkhivnykh dokumentov i materialov. Moscow: Vostochnaia literatura, 1999

4. Tikhonov Iu.N. Afganskaia voina tret'ego reikha. NKVD protiv abvera. Moscow: OLMAPRESS Obrazovanie, 2003.

5. Tikhonov Iu.N. Politika velikikh derzhav v Afganistane i pushtunskie plemena (1919–1945). Lipetsk: Inform, 2007.

6. Tikhonov Iu.N. Afganskaia voina Stalina. Bitva za Tsentral’nuiu Aziiu. Moscow: Yauza, Eksmo, 2008.