Review of the book: Bo Ju-yi. Sto stihov jue-ju [Bo Ju-yi. One Hundred Jue-ju Poems] / Translated from wenyan, prefaced and commented by N.A. Orlova. MOSCOW: FGBUN IV RAN PUBL., 2017. – 218 p. – (Ucheny`e zapiski Otdela Kitaya IV RAN [Scientific Notes of
Review of the book: Bo Ju-yi. Sto stihov jue-ju [Bo Ju-yi. One Hundred Jue-ju Poems] / Translated from wenyan, prefaced and commented by N.A. Orlova. MOSCOW: FGBUN IV RAN PUBL., 2017. – 218 p. – (Ucheny`e zapiski Otdela Kitaya IV RAN [Scientific Notes of
Читать книгу
О чем книга?

      

Об авторах
Maria Rubets
Institute of Philosophy, RAS
References

1. Bo Ju-yi. Sto stihov jue-ju [Bo Ju-yi. One Hundred Jue-ju]/ Translated from wenyan, prefaced and commented by N.A. Orlova. M.: FGBUN IV RAN Publ., 2017. – 218 p. – (Uchenye zapiski Otdela Kitaya IV RAN [Scientific Notes of the Department of China]. Vol. 25 / Ed.: A.I. Kobzev et al.) (in Russian).

2. Dmitriev S.V., Ulyanov M.Yu. O knige perevodov stihotvorenij Bo Ju-yi [On the Translation of Bo Ju-yi`s poems] // Obshhestvo i gosudarstvo v Kitae [Society and State in China]. T. XLVII, ch. 2. M.: IV RAN Publ., 2017 (Uchenye zapiski Otdela Kitaya [Scientific Notes of the Department of China]. Vol. 23 / Ed.: A.I. Kobzev et al.). Pp. 548–557 (in Russian).

3. Kobzev A.I. O russkih perevodah stihov Du Fu i Bo Ju-yi [On Russian Translations of Du Fu`s and Bo Juyi`s Poems] // Obshhestvo i gosudarstvo v Kitae [Society and State in China]. Vol. XLVII, i. 2. M.: IV RAN Publ., 2017 (Uchenye zapiski Otdela Kitaya [Scientific Notes of the Department of China]. Vol. 23 / Ed.: A.I. Kobzev et al.). Pp. 558–578 (in Russian).

4. Orlova N.A. Problemy poetiki chetverostishij (jue-ju) Bo Ju-yi [Problems of Poetics of Bo Ju-yi`s Quatrains (Jue-jiu)] // Obshhestvo i gosudarstvo v Kitae [Society and State in China]. Vol. XLVI, i. 2. M.: IV RAN Publ., 2016 (Uchenye zapiski Otdela Kitaya [Scientific Notes of the Department of China IVRAN]. Vol. 21 / Ed.: A.I. Kobzev et al.). Pp. 453–477 (in Russian).

5. Orlova N.A. Kompozicionnye priyomy tret`ej stroki v chetverostishiyah (jue-ju) Bo Ju-yi [Compositional Techniques of the Third Line in Bo Ju-yi`s Quatrains (jue-jui)] // Obshhestvo i gosudarstvo v Kitae [Society and State in China]. Vol. XLVII, i. 2. M.: IV RAN Publ., 2017 (Uchenye zapiski Otdela Kitaya [Scientific Notes of the Department of China IV RAN]. Vol. 23 / Ed.: A.I. Kobzev et al.). Pp. 513–529 (in Russian).

6. Smertin Yu.G. Bo Ju-yi: svetlyj genij tanskoj epohi [Bo Ju-yi: Bright Genius of the Tang Era] // Istoricheskie, Filosofskie, Politicheskie i Yuridicheskie Nauki, Kul`Turologiya i Iskusstvovedenie. Voprosy Teorii i Praktiki [Historical, Philosophical, Political and Legal Sciences, Culturology and Art History. Questions of Theory and Practice.]. Tambov: Gramota Publ., 2013. No. 9. i. 2 (in Russian).

7. Storozhuk A.G. Slovo i cifra: znakovaya struktura ustavnyh stihov [Word and Figure: Sign Structure of Regulated Verses] // Vestnik SPbGU. Vol. 13. 2009. i. 1. Pp. 43 (in Russian).

8. Tri vershiny, sem` stoletij. Antologiya liriki srednevekovogo Kitaya v perevode Sergeya Toropceva [Three Peaks, Seven Centuries. An Anthology of Lyrics of Medieval China Translated by Sergei Toroptsev]. Saint Petersburg: Giperion Publ., 2017 (in Russian).

9. 大BKRS Available at: https://bkrs.info/

10. 万年历疯狂查询wannianli.fkcha.com. Available at: http://wannianli.fkcha.com/year_818_month_10.html (Accessed 15 October 2017)

11. 马悦然. 如何翻译杜甫诗歌(Ma Yue-zhan` / Malmqvist G. How to translate Du Fu`s Poetry) //华西都市报(Xua-si du-shi-bao). 2015-07-16. Available at: http://www.catl.org.cn/2015-07/16/ content_36067187.htm (Accessed: 19 October 2017).