The experience of studying the Landrat’s books of Peter the Great’s time
Reviews
Readers community rating
0.0 (0 votes)


Views
1300


Downloads
230
UDC
Издательство
Date of publication
18.03.2021
Public year
2021
DOI
10.31857/S086956870014173-1
The experience of studying the Landrat’s books of Peter the Great’s time
Читать книгу
О чем книга?

      

Об авторах
References

1. Anisimov E. V. The tax reform of Peter I [Podatnaya reforma Petra I]. L., 1982.

2. Bogoslovsky M. M. Studies on the history of local governments under Peter the Great [Issledovaniya po istorii mestnogo upravleniya pri Petre Velikom]. M., 1903.

3. Borshchik N. D. Censuses of the population of the Kursk region in the XVII-XIX centuries: to the historiography of the problem [Perepisi naseleniya Kurskogo kraya v XVII–XIX vv.: k istoriografii problemy`] // Bulletin of the Tambov University. Series: Humanities. 2008. Issue 12 (68).

4. Chernikov S. V. The nobility and serfdom of the Yeletsky’s district at the end of the XVII-mid-XVIII century [Dvoryanstvo i krepostnoe krest`yanstvo Eleczkogo uezda v konce XVII – seredine XVIII stoletiya] // Milestones of the Past: Academic Notes of the Faculty of History. Issue 3. Lipetsk, 2003.

5. Chernikov S. V. The ruling elite of Russia 1725-1762: mass sources of biographical character and methods of their analysis [Pravyashhaya e`lita Rossii 1725–1762 gg.: massovy`e istochniki biograficheskogo xaraktera i metodika ix analiza] // Humanitarian Bulletin. 2016. No. 12 (50).

6. Dementiev V. S. History of accounting of the population of Russia before the beginning of the XX century [Istoriya ucheta naseleniya Rossii do nachala XX vv.] // Geographical bulletin. 2015. No. 4 (35). Pp. 11-17.

7. Fursov V. S. City Dobriy and district’s materials of the Landrat’s census of 1716 [Gorod Dobry`j i uezd po materialam landratskoj perepisi 1716 g.] // History: facts and symbols. 2018. No. 4(17).

8. Kafenhauz B.B. Essays on the history of USSR. XVIII. Russia in the first quarter of the XVIII century [Ocherki po istorii SSSR. XVIII v. Rossiya v pervoj chetverti XVIII v. Preobrazovaniya Petra I]. The Reforms of Peter I. M., 1954.

9. Klochkov M. V. The population of Russia in the period of Peter the Great according to the censuses of that time [Naselenie Rossii pri Petre Velikom po perepisyam togo vremeni]. St. Petersburg, 1911.

10. Klyuchevsky V. O. History of estates in Russia [Istoriya soslovij v Rossii]. T. 6. M., 1989.

11. Klyuchevsky V.O. Poll tax and the abolition of slavery in Russia [Podushnaya podat` i otmena xolopstva v Rossii]. Ibid., vol. 8. M., 1990.

12. Kranichfeld A. Review of the financial system and financial institutions of Peter the Great. [Vzglyad na finansovuyu sistemu i finansovy`e uchrezhdeniya Petra Velikogo] St. Petersburg, 1845.

13. Lyapin D.A., Lilp I.G. Buhteevs: the describing of genealogy [Bexteevy`: rodoslovnaya rospis`]. Yelets, 2009.

14. Lyapin D. A. From landowners to peasants: on the origin of the estate of state peasants, owning one home [Iz pomeshhikov v krest`yane: o proisxozhdenii sosloviya gosudarstvenny`x krest`yan-odnodvorcev] / / History in detail. 2010. No. 6. S. 11-16.

15. Lyashchenko P. I. Russian National Economy History [Istoriya russkogo narodnogo xozyajstva]. M.; L., 1930.

16. Melnikov P. Yu. Legal bases of audit accounting of the population in the Russian Empire at the beginning of the XVIII century [Pravovy`e osnovy` revizskogo uchyota naseleniya v rossijskoj imperii v nachale XVIII veka] // Bulletin of the Saratov Law Academy. 2012. No. 2(84).

17. Milyukov P. N. State Economy of Russia in the first quarter of the XVIII century and the reform of Peter the Great [Gosudarstvennoe xozyajstvo Rossii v pervoj chetverti XVIII v. i reforma Petra Velikogo]. St. Petersburg, 1905.

18. Polonsky D. G. Self-identification of the Russian nobility and the Peter's reform of epistolary etiquette (the end of the XVII-beginning of the XVIII centuries) [Samoidentifikaciya russkogo dvoryanstva i petrovskaya reforma e`pistolyarnogo e`tiketa (konecz XVII – nachala XVIII v.)] / / Ruling elites and the nobility of Russia during and after the Peter's reforms.

19. Redin D. A. Siberia’s landratura: the place of Vyatka landrats in the structure of the provincial administration during the period of the first regional reform of Peter the Great [Sibirskaya landratura: mesto vyatskix landratov v strukture gubernskogo upravleniya perioda pervoj oblastnoj reformy` Petra Velikogo] / / Izvestiya. Ural Federal University Jurnal. Series 2. Humanities and Arts. 2012. No. 3 (105). pp. 31-47.

20. Redin D. A. Siberian landrats. 1714-1720. (Materials for research) [Sibirskie landraty`. 1714–1720 gg. (Materialy` k issledovaniyu)] // Petrovskoe vremya v litsakh-2005. SPb., 2005. pp. 181-194.

21. Reports and sentences held of the Government Senate in the period of the reign of Peter the Great. Vol. VI. Book 1. St. Petersburg, 1901.

22. Russian State Archive of Ancient Acts. Collection. 350. Register. 1. Folder. 111.

23. Russian State Archive of Ancient Acts. Collection. 350. Register. 1. Folder. 113.

24. Russian State Archive of Ancient Acts. Collection. 350. Register. 1. Folder. 226.

25. Russian State Archive of Ancient Acts. Collection. 350. Register. 1. Folder. 136.

26. Solovev S. M. History of Russia since ancient times [Istorii Rossii s drevnejshix vremyon]. Book 4. Vol. XVI-XX. St. Petersburg, 1877.

27. Strumilin S. G. Essays on the Economic history of Russia [Ocherki e`konomicheskoj istorii Rossii]. M., 1960.

28. The complete Collection of Laws of the Russian Empire: The third Collection: [From March 1, 1881 to 1913]: [In 33 volumes]. - St. Petersburg.; Pg.: State type., 1885-1916. T. 3.

29. The nobility and its serfs in the XVII–XVIII centuries [Dvoryanstvo i ego krepostny`e krest`yane v XVII–XVIII vv]. Moscow, 1989.

30. Vodarsky Ya. E. The population of Russia at the end of the XVII – beginning of the XVIII centuries: number, classes, locality [Naselenie Rossii v konce XVII – nachale XVIII vv.: chislennost`, soslovno-klassovy`j sostav, razmeshhenie]. M., 1977.

31. Zakharov A.V. "The Sovereign's Court" and the courtiers of Peter I: problems of terminology and reconstruction of the service [«Gosudarev dvor» i czaredvorcy Petra I: problemy` terminologii i rekonstrukcii sluzhby`] / / Ruling Elites and the Nobility of Russia during and after the Peter's Reforms (1682-1750). Moscow, 2013.

32. Zakharov A.V. The project of the information system "Tales of the General review of the gentry 1721-1722" in the context of the study of mass sources and regests [Proekt informacionnoj sistemy` «Skazki general`nogo smotra shlyaxetstva 1721–1722 gg.» v kontekste izucheniya massovy`x istochnikov i regestrov] / / Bulletin of the Chelyabinsk State University. 2015. № 16(371). Issue 65.