G.N. Roerich and his analysis of the history of Indology in Russia
Reviews
Readers community rating
0.0 (0 votes)


Views
373


Downloads
78
UDC
Издательство
Date of publication
01.04.2019
Public year
2019
ISBN
2312-8127
G.N. Roerich and his analysis of the history of Indology in Russia
Читать книгу   Download pdf
О чем книга?
The scientific heritage of Russian orientalist G.N. Roerich (1902-1960) is still not studied sufficiently. The goal of this article is to examine G.N. Roerich’s work “Indology in Russia”, which was published in English in an Indian journal (Journal of the Greater India Society) in 1945. In this article G.N. Roerich presented his vision of what is indological research meant to be. Besides G.N. Roerich’s work the article considers the works of modern indologists S.D. Serebryaniy and Ya.V. Vasil’kov, who gave their valuation of G.N. Roerich’s article. The author estimates G.N. Roerich’s contribution to the history of the oriental studies as important, and considers S.D. Serebryaniy’s work as the continuation of G.N. Roerich’s research, which covers the span till 1945.
Об авторах
Alla Shustova
Senior Research Fellow, Centre for Indian Studies, Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences
Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences
References
 1. Roerich G. Indology in Russia // Journal of the Greater India Society. № 2. Vol. XII. 1945. Pp. 69-98.
 2. Rerikh Yu.N. Indologiya v Rossii // Rerikh Yu. Tibet i Tsentral'naya Aziya: stat'i, lektsii, perevody / red. M.I. Vorob'eva-Desyatovskaya. Samara: Agni, 1999. S. 173-199.
 3. Serebryanyj S.D. Yu.N. Rerikh i istoriya otechestvennoj indologii // Peterburgskij Rerikhovskij sbornik. Vyp. V. SPb.: S.-Peterb. gos. un-t, 2002. S. 20-77.
 4. Vasil'kov Ya.V. Yu.N. Rerikh i vozrozhdenie traditsij klassicheskogo vostokovedeniya v SSSR // Yurij Rerikh: Zhivoe nasledie. Materialy k biografii. Vyp. I: Sbornik statej i interv'yu. 2-e izd., ispr. // sost. V.A. Rosov. M.: GMV; Fond «Del'fis», 2017. S. 79-109.
 5. Rerikh Yu.N. Tibetsko-russko-anglijskij slovar' s sanskritskimi parallelyami / pod obsch. red. Yu. Parfionovicha, V. Dylykovoj. Vyp. 1-11. M.: Nauka, 1983-1993.
 6. Böhtlingk O., Roth R. Sanskrit-Wörterbuch. 1-7 Theil. St. Petersburg, 1855-1875.
 7. Rerikh Yu.N. Po tropam Sredinnoj Azii. Pyat' let polevykh issledovanij s Tsentral'no-Aziatskoj ehkspeditsiej Rerikha. M.: MTsR, 2012. 780 c.
 8. Dkhammapada. Perevod s pali, vvedenie i kommentarii V.N. Toporova; otvetstvennyj redaktor Yu.N. Rerikh. M.: Izd-vo vostochnoj literatury, 1960. (Bibliotheca Buddhica, KhKhKhI). 160 s.
 9. Bongard-Levin G., Vigasin A. The Image of India. The Study of Ancient Indian Civilization in the USSR. Moscow: Progress Publishers,1984. 270 r.
 10. Istoriya otechestvennogo vostokovedeniya do serediny XIX veka // [P.M. Shastitko, A.A. Vigasin, A.M. Kulikova i dr.; redkol.: A.P. Baziyants i dr.]; AN SSSR, In-t vostokovedeniya. M.: Nauka, 1990. 439 s.
 11. Istoriya otechestvennogo vostokovedeniya s serediny XIX veka do 1917 goda // A.A. Vigasin, P.M. Shastitko, A.P. Baziyants i dr.; redkol.: A.A. Vigasin i dr.; Ros. akad. nauk, In-t vostokovedeniya. M.: Izd. firma «Vost. lit.», 1997. 534 s.
Похожие книги
Petrova M., Nosov B., Muller M., Gotthard A., Petruhintsev N., Mezin S., Polskoy S., , Neugebauer W., , Fedyukin I., Novokhatko O., Neuhaus H., , Klaus S., Lavrinovich M.
Rzheshevskiy O., Kuljkov E., Martynov V., Myagkov M., Nikiforov Y.