PEDAGOGICAL CONCEPTS OF PRESCHOOL EDUCATION
Reviews
Readers community rating
0.0 (0 votes)


Views
216


Downloads
50
UDC
Издательство
Date of publication
01.07.2014
Public year
2014
ISBN
2313-1683
PEDAGOGICAL CONCEPTS OF PRESCHOOL EDUCATION
Читать книгу   Download pdf
О чем книга?
The article examines the pedagogical concepts of preschool education, and also the structure of upbringing and education in the modern pre-school institution.
Об авторах
References

Vinogradova N.A., Miklyaeva N.V., Miklyaeva Yu.V. Doshkol'naya pedagogika. - M.: Yurajt, 2012.
Natsional'naya doktrina obrazovaniya v Rossijskoj Federatsii // Obrazovanie i Tserkov': Sbornik dokumentov. - Irkutsk: TsSIUM, 2001. S. 13.
Paramonova L.A., Protasova E.Yu. Doshkol'noe i nachal'noe obrazovanie za rubezhom: Istoriya i sovremennost'. - M.: Akademiya, 2001.
Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart doshkol'nogo obrazovaniya. - M., 2013.