О.Н. СЕЛИВЕРСТОВА. ТРУДЫ ПО СЕМАНТИКЕ М.: ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 2004. 959 С.
О.Н. СЕЛИВЕРСТОВА. ТРУДЫ ПО СЕМАНТИКЕ М.: ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 2004. 959 С.
Читать книгу   Download pdf
О чем книга?
Известия Российской Академии наук. Серия литературы и языка, О.Н. СЕЛИВЕРСТОВА. ТРУДЫ ПО СЕМАНТИКЕ М.: ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 2004. 959 С.
Об авторах
Elena Uryson
Vinogradov Russian Language Institute, Russian Academy of Sciences; Russian State University for the Humanities
References
1. Lajonz Dzh. Yazyk i lingvistika: Vvodnyj kurs. Per. s angl. M.: URSS, 2004.
2. Mel'chuk I.A. Opyt teorii lingvisticheskih modelej “SMYSL @ TEKST”. M.: Nauka. 1974.
3. Plungyan V.A., Rahilina E.V. Prizemlit'sya i promahnut'sya: semanticheskie mekhanizmy sintaksicheskih ogranichenij // Vostok - Zapad: Vtoraya mezhdunarodnaya konferenciya po modeli \"SMYSL @ TEKST\". M., 2005.
4. Mel'chuk I.A., Holodovich A.A. K teorii grammaticheskogo zaloga (opredelenie, ischislenie) // Narody Azii i Afriki. M., 1970.
5. Apresyan Yu.D. Leksicheskaya semantika. M., 1974.
6. Percov N.V. K suzhdeniyam o faktah russkogo yazyka v svete korpusnyh dannyh // Russkij yazyk v nauchnom osveshchenii. 2006. № 1 (11).
7. Russkaya grammatika. T. I - II. M.: Nauka. 1980.
8. Apresyan Yu.D. O yazyke tolkovanij i semanticheskih primitivah // Apresyan Yu.D. Izbrannye trudy. T.2: Integral'noe opisanie yazyka i sistemnaya leksikografiya. M., 1995.
9. Uryson E.V. Soyuz esli i semanticheskie primitivy // Voprosy yazykoznaniya. 1995. № 4.
10. Miller G., Johnson-Laird P.N. Language and Perception. Massachusets: The Belknap Press of Harward University Press, Cambridge, 1976.
11. Apresyan Yu.D. Dejksis v leksike i grammatike i naivnaya model' mira // Apresyan Yu.D. Izbrannye trudy. T. 2: Integral'noe opisanie yazyka i sistemnaya leksikografiya. M., 1995.